editel cmyk 800pxedison logo

Eksperci EDI w świecie automotive

Jesteś dostawcą lub świadczysz usługi dla firm z branży automotive?

Masz pytania? Napisz do nas

Rozwiązania EDI Automotive firmy EDITEL Polska (dawniej EDISON) bazują na 30 latach doświadczeń z technologią EDI w automotive. Łączymy producentów ze wszystkimi OEM w Europie i na świecie. Jesteśmy częścią Grupy EDITEL - wiodącego dostawcy EDI w Europie Środkowo- Wschodniej.

Nasze oparte na chmurze zintegrowane środowisko usługowe EDI wspiera setki firm w branży automotive. Zarządzanie łańcuchem dostaw w tej branży jest praktycznie niemożliwe bez dobrze zorganizowanej komunikacji EDI. Wspieramy producentów na każdym poziomie od OEM przez Tier 1 i Tier 2, aż po dostawców materiałów podstawowych.

Nasze środowisko usługowe spełnia wszystkie specyficzne potrzeby branży automotive i obejmuje: komunikację EDI, translację, planowanie i prognozowanie, a także obsługę etykiet logistycznych.

Bezpieczeństwo danych i procedur gwarantuje zintegrowany system zarządzania jakością ISO 9001 / 14001 / 27001, certyfikowany przez TÜV NORD.Masz pytania, życzenia lub sugestie dotyczące naszych usług?
Skorzystaj z tego formularza kontaktowego.

Kontakt


* POLE OBOWIĄZKOWE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności


Lub wybierz inną formę kontaktu.

sales@editel.pl +48 12 21 32 303

Case Studies

Poznaj przykłady rozwiązań EDI wprowadzonych u naszych klientów

 

GKN Driveline logo mando FOMAR ROULUNDS LOGO

Zapewniamy połączenia ze wszystkimi OEM i Tier1

automotive loga

REFERENCJE


EDISON S.A. realizuje dla nas projekty, które skutecznie wspierają proces optymalizacji produkcji. W trakcie wieloletniej już współpracy EDISON S.A. dał się poznać jako firma posiadająca wysoko wykwalifikowany i zaangażowany zespół pracowników, dzięki czemu komunikacja miedzy nami jest na wysokim poziomie, a pojawiające się nowe potrzeby w zakresie świadczonych usług EDI realizowane są efektywnie i bezproblemowo. Z przyjemnością rekomendujemy EDISON S.A. jako wiarygodnego i rzetelnego dostawcę usług EDI.

GKN Driveline Polska Sp. z o.o.

REFERENCJE


Dzięki wykorzystaniu dedykowanych rozwiązań w zakresie komunikacji EDI takich jak połączenia z kontrahentami na całym świecie czy mapy translacji, stale podnosimy swoją konkurencyjność i budujemy przewagę rynkową. Wymiana dokumentów EDI pozwala usprawnić procesy logistyczne oraz handlowe, co nieustannie przekłada się na sukcesy firmy i zdobywanie kolejnych rynków.

Sprawna organizacja projektów, wszechstronna wiedza pracowników oraz znajomość branży, jak również wsparcie opiekunów handlowego i technicznego to największe plusy naszej współpracy.

IMPEXMETAL SA

REFERENCJE


Firma Edison S.A. dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz koncentracji na komunikacji EDI zagwarantowała nam to, na czym najbardziej nam zależało – rozwiązanie dopasowane do naszych potrzeb i wymagań kontrahenta, wdrożyła je i zapewniła kompleksowe wsparcie na każdym etapie projektu.

Wprowadzone wówczas rozwiązania pomogły nam zoptymalizować procesy obiegu dokumentów pomiędzy naszymi firmami, co zaowocowało wdrożeniami EDI we współpracy z kolejnymi kontrahentami.

Tri-Wall Polska Sp. z o.o.

faq

FAQ - najczęściej zadawane pytania

ARROW

FAQ

 • Czy łączycie Państwo z kontrahentami spoza Polski i Europy?

Jak najbardziej. Zapewniamy połączenia pomiędzy różnymi podmiotami na całym świecie (np. Europa, USA, Kanada, Meksyk, Korea).

 • Czy Edison S.A. świadczy usługi dla podmiotów zlokalizowanych poza granicami Polski – w szczególności dla spółek z tej samej grupy kapitałowej zlokalizowanych w innych krajach?

Tak, obsługujemy również podmioty zagraniczne (zarówno w Europie, jak i na świecie).
Jako część międzynarodowej grupy EDITEL z siedzibą w Wiedniu oferujemy lokalne wsparcie w Austrii, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Chorwacji, a poprzez naszych partnerów w większości krajów Europejskich.

 • Jakie rodzaje komunikatów są najczęściej spotykane w projektach EDI w sektorze automotive?

Są to: DELFOR (prognoza zamówienia), DELJIT (zamówienie), ASN (awizo dostawy), INVOIC (faktura).

 • Jakiego rodzaju dokumenty finansowe ujęte w projektach EDI automotive obsługuje Państwa platforma?

Nasza platforma obsługuje:

 • invoice – faktura wysyłana do odbiorcy komponentów (fabryki lub podwykonawcy);
 • self-billing – faktura wysyłana przez odbiorcę komponentów do zaakceptowania przez dostawcę (brak korekt);
 • credit note – korekta faktury.
 • Czy przez „konfigurację połączenia” należy rozumieć zrealizowanie połączenia ze wskazanym klientem-odbiorcą (bez względu na ilość miejsc dostaw – plantów) czy do poszczególnych jego fabryk (plantów)?

W zależności od wymagań klienta i jego infrastruktury połączenie może być realizowane jako pojedyncze lub do wielu miejsc:

 • tzw. gateway - centrum obsługi dokumentów EDI klienta (jedno połączenie);
 • bezpośrednio - każdy plant (fabryka) posiada własne rozwiązanie EDI i połączenie musi być realizowane do każdego plantu indywidualnie (wiele połączeń w ramach jednej firmy).
 • Z jaką częstotliwością odbywa się przesyłanie komunikatów EDI?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie – wszystko zależy od umowy między stronami, z której wynika także częstotliwość komunikacji. Zazwyczaj wygląda to tak:

 • DELFOR – raz na dzień/tydzień/miesiąc (w zależności od okresu dostawy);
 • DESADV – dla każdej dostawy;
 • Self-billing - raz w miesiącu.
 • Kiedy należy wysłać dokument ASN (DESADV)?

Najpóźniej w chwili wyjazdu ciężarówki z towarem. Precyzyjne określenie procedury awizowania przesyłki powinny być określone w umowie z odbiorcą.

 • Czy oprócz elektronicznego dokumentu dostawy wymagane są też dokumenty papierowe?

Tak. Każda dostawa musi zawierać papierowe dokumenty opisujące dostawę, służące do kontroli podczas przewozu. Walidacja dostawy podczas odbioru następuje na podstawie dokumentów elektronicznych.

 • Czy DELFOR, oprócz prognoz, może zawierać dane o konkretnych dostawach?

Tak, w dokumentach DELFOR można użyć znacznika opisującego prognozę lub zamówienie z prognozą dostaw.

edi slownik

Słowniczek EDI

ARROW

EDI A-Z

 

AS2

(Applicability Statement 2) protokół umożliwiający bezpieczne i niezawodne przesyłanie komunikatów przez Internet. Protokół ten został zbudowany na bazie sprawdzonych rozwiązań, takich jak protokoły HTTP i SSL, oraz funkcji kryptograficznych.

ASN

(Advance Shipment Notice) zawiadomienie o wysyłce z wyprzedzeniem. Jest to powiadomienie o oczekujących dostawach, podobne do listy przewozowej. ASN to komunikat wysyłany od dostawcy do klienta.

CAD / CAM

(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) - CAD/CAM oznacza wspomagane komputerowo projektowanie i wytwarzanie. Oprogramowanie CAD/CAM służy do projektowania i wytwarzania prototypów, gotowych produktów oraz serii produkcyjnych. Oprogramowanie CAM korzysta z modeli i zespołów utworzonych w programach CAD.

DELFOR

(Delivery Forecast) – prognoza zamówienia; komunikat od klienta do jego dostawcy zawierający planowane terminy i wielkości dostaw towaru w krótkim lub długim okresie czasu. Umożliwia dostawcy planowanie i gospodarowanie zasobami.

DELJIT

(Delivery Just-in-Time) – harmonogram dostaw; komunikat służy do opisywania informacji o dostawach krótkoterminowych i wymagań dotyczących harmonogramu Just-In-Time. Komunikat DELJIT to elektroniczny harmonogram planowania wysyłany od klienta do dostawcy. Jest zgodny ze standardem wiadomości EDI UN/EDIFACT i jest kluczowym typem wiadomości dla elektronicznego procesu zakupów w przemyśle motoryzacyjnym.

DESADV

(Despatch Advice) - komunikat zawierający specyfikację towarów przesyłanych kupującemu. Jeden dokument opisuje jeden ładunek, który może być dostarczony do jednego lub więcej miejsc i umożliwia odbierającemu przygotowanie się do odbioru towarów. Zastosowanie czytnika do odczytania etykiet z kodem kreskowym umieszczonych na opakowaniach wysyłkowych pozwala na automatyczne sprawdzenie zgodności dostawy z przesyłanym wcześniej zawiadomieniem o wysyłce (DESADV).

DUNS

– dziewięciocyfrowy, obowiązujący na całym świecie numer identyfikacyjny firmy nadawany przez Dun & Bradstreet - globalnego dostawcę informacji biznesowych. Może być zastosowany do każdej firmy/jednostki, nawet takiej, która takiego numeru własnego (typu NIP) nie posiada. Unikatowy numer przypisany jest do wszystkich firm w bazie D&B, w tym oddziałów, przedstawicielstw i filii. Są one połączone ze spółką macierzystą tak, że dzięki numerowi D-U-N-S można łatwo zbadać strukturę organizacyjną firmy i jej powiązania. Atutem jest to, że numer DUNS jest numerem zestandaryzowanym na całym świecie, podczas, gdy różnych numerów (w różnych formatach) przypisanych firmom może być wiele. Dla firm z branży motoryzacyjnej może stanowić zamiennik numeru GLN.

EDI

(Electronic Data Interchange) - czyli elektroniczna wymiana danych. Ideą EDI jest wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi, nie pomiędzy ludźmi (jak to się dzieje w przypadku poczty elektronicznej). EDI umożliwia natychmiastowe przekazywanie informacji, które są zawarte w typowych dokumentach handlowych.

EDIFACT

(UN/EDIFACT) - komunikaty (dokumenty) standardu EDIFACT umożliwiają przesyłanie informacji niezbędnych do realizacji transakcji handlowych. EDIFACT obowiązuje wszędzie, oprócz USA. Obecnie wszystkie organizacje odpowiadające za standaryzację EDI, podjęły decyzję o migracji do standardu EDIFACT.

ENGDAT

(Engineering Data Message) - jest standardem przemysłowym dla elektronicznej wymiany danych (EDI) z CAD plików pomiędzy stacjami roboczymi CAD różnych firm. Dane użytkownika są łączone w wiadomość z ustrukturyzowanym plikiem metadanych i wysyłane. Metadane zawierają między innymi informacje o nadawcy i odbiorcy, opcjonalnie także o celu, statusie i dowolnym tekście.

ERP

(Enterprise Resource Planning) - system ERP jest oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem, a dosłownie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Działa w oparciu o jedną bazę danych, w której są gromadzone i przetwarzane dane i informacje ze wszystkich obszarów działalności przedsiębiorstwa – np. obsługa klienta i sprzedaż, produkcja, logistyka i magazyny, finanse i księgowość itd.

FTP

(File Transfer Protocol) - jest protokołem komunikacyjnym, który umożliwia transmisję oraz przesyłanie danych między serwerem a klientem. Protokół pozwala na dwukierunkową transmisję, tj. przesyłanie plików do zasobów serwera, a także ich pobieranie przez klienta lub bezpośrednio przez sieć internet. Serwery FTP działają w trybie pasywnym oraz aktywnym, a różnica między tymi dwoma trybami zależna jest od sposobu nawiązywania połączenia. W trybie pasywnym połączenie ustanawiane jest przez klienta serwera FTP, a w trybie aktywnym transmisja zapoczątkowywana jest przez serwer. Sposób realizacji połączenia dyktowany jest korzystaniem z firewalla lub Proxy, które mogą uniemożliwić połączenie z serwerem z zewnątrz.

GLN

(Global Location Number) - czyli Globalny Numer Lokalizacyjny. To unikatowy numer przydzielany przez organizację GS1. Służy do identyfikacji przedsiębiorstwa lub organizacji jako jednostki prawnej. GLN jest trzynastocyfrowym numerem, który zapewnia identyfikowalność w ramach komunikacji EDI. Globalny Numer Lokalizacyjny umożliwia sprawną komunikację wewnątrz organizacji, jak również pomiędzy rozproszonymi partnerami biznesowymi. Znajduje zastosowanie w przypadku podmiotów gospodarczych, a także administracji publicznej. GLN dostarcza danych o partnerze handlowym lub lokalizacji (np. adres fizyczny, adres cyfrowy, rodzaj miejsca lokalizacji). Dzięki indywidualnemu numerowi lokalizacyjnemu zapewnia się sprawny obieg informacji pomiędzy stronami, a tym samym wpływa na czas i przebieg procesów biznesowych.

INVOIC

(Invoice) – faktura; komunikat wysyłany przez sprzedającego do kupującego. Zawiera wezwanie do zapłaty za dostarczony towar lub usługi na uzgodnionych między nimi warunkach. Ten sam dokument, z odpowiednim kwalifikatorem, może być wykorzystywany jako faktura pro-forma lub nota kredytowa/debetowa. Wykorzystanie tego komunikatu może być źródłem istotnych oszczędności w pracach księgowych. Każda faktura podlega zazwyczaj rygorystycznemu sprawdzaniu, jest kopiowana, a następnie wykorzystywana do sporządzenia miesięcznego bilansu. Zastosowanie elektronicznych dokumentów pozwala na zautomatyzowanie tych czynności. Również możliwość popełnienia pomyłki jest praktycznie zredukowana do zera.

JIS

(Just-In-Sequence) - oznacza dostarczenie właściwych produktów, w odpowiedniej ilości, we właściwym czasie, na właściwe miejsce, a także w odpowiedniej kolejności tak, aby mogły być one przetworzone bezpośrednio w produkcji. Logistyka Just-In-Sequence stanowi zatem rozszerzenie Just-In-Time, ponieważ dostawa w odpowiedniej kolejności jest dodawana jako kolejna zmienna. Szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym JIS rozwinęło się jako logistyka zaopatrzenia bez zapasów. W sektorze automotive, sekwencyjne, synchroniczne dostawy do produkcji stanowią ważną część łańcucha logistycznego. Wynika to z faktu, że pojazdy są często indywidualnie skonfigurowane i w związku z tym różnią się znacznie pod względem wymaganych elementów i zespołów – dlatego też dostawa jest dostosowana do konkretnego pojazdu i odpowiednio do linii montażowej. Dostawca musi zatem upewnić się, że części są pakowane w odpowiedniej kolejności już podczas załadunku, tak aby części, które mają być dostarczone, mogły być rozładowane u klienta w kolejności dalszego przetwarzania.

JIT

(Just-in-Time) - metoda zarządzania stosowana w celu redukcji pracy w toku (ang. work in progress) i poziomu zapasów w procesach produkcyjno-magazynowych. Metoda obejmuje całkowite wyeliminowanie marnotrawstwa, poprzez dostarczanie każdemu procesowi produkcyjnemu wszystkich potrzebnych elementów w wymaganym momencie i wymaganej ilości. Główną korzyścią związaną z JIT jest zredukowanie czasu realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów.

OEM

(Original Equipment Manufacturer) - producent finalnego produktu (najczęściej pojazdu). OEM jest definiowany jako producent, dostarczający kompletny, końcowy produkt, np.: Volkswagen, Skoda, Toyota czy Honda.

ODETTE

standard, który został zdefiniowany w celu spełnienia wymagań elektronicznej wymiany danych (EDI) w europejskim przemyśle motoryzacyjnym.

OFTP

(Odette File Transfer Protocol) - protokół służący do komunikacji EDI (Electronic Data Interchange) między partnerami biznesowymi. Często porównuje się go do AS2 ze względu na jego przydatność do komunikacji EDI.

OFTP2

(Odette File Transfer Protocol 2) – protokół, który został napisany jako specyfikacja bezpiecznego przesyłania dokumentów biznesowych przez Internet, sieci ISDN i X.25. OFTP2 może pracować punkt-punkt lub pośrednio poprzez VAN (sieć o wartości dodanej). Pojedyncza jednostka OFTP2 może wykonywać i odbierać połączenia, wymieniając pliki w obu kierunkach. Oznacza to, że OFTP2 może pracować w trybie push lub pull, w przeciwieństwie do AS2 , który może działać tylko w trybie push. OFTP2 może szyfrować i podpisywać cyfrowo dane wiadomości, żądać podpisanych potwierdzeń, a także zapewnia wysoki poziom kompresji danych. Wszystkie te usługi są dostępne przy korzystaniu z OFTP 2 przez TCP / IP , X.25 / ISDN lub natywny X.25. W przypadku korzystania z sieci TCP / IP, takiej jak Internet, dodatkowe zabezpieczenia na poziomie sesji są dostępne dzięki zastosowaniu OFTP 2 over Transport Layer Security (TLS).

ORDERS

(Purchase Order) – zamówienie; komunikat wysyłany przez kupującego do sprzedawcy w celu zamówienia towarów lub usług wraz z określeniem wielkości, terminu i miejsca dostawy. Może odnosić się do wcześniejszej oferty. Stosowaną praktyką jest składanie codziennych zamówień z ogólną regułą jedna dostawa, jeden termin, jedno miejsce dostawy. Komunikat może być wykorzystany także do przesłania wymagań dotyczących pakowania i etykietowania towarów.

ORDRSP

(Order Response) – potwierdzenie zamówienia; komunikat wysyłany przez sprzedającego do kupującego potwierdzający otrzymanie zamówienia. Komunikat akceptuje całość zamówienia lub służy do przesłania propozycji zmian czy odwołania części ewentualnie całego zamówienia.

RECADV

(Receiving Advice) – potwierdzenie odbioru dostawy; komunikat przesyłany od kupującego do sprzedającego informujący jakie towary odebrał i zaakceptował w ramach jednej dostawy. Komunikat umożliwia sprzedającemu porównanie listy zamawianych i wysłanych towarów z listą towarów odebranych i zaakceptowanych przez kupującego. Może być wykorzystany do przekazania informacji o stratach powstałych w trakcie dostawy oraz wskazania dalszych działań. Komunikat pozwala przygotować sprzedającemu fakturę dla kupującego.

SELF-BILLING

samofakturowanie; w ramach tej procedury nabywca ma możliwość rozliczania kosztów dostawy i zakupu materiałów bez potrzeby otrzymywania faktur od dostawcy. Dokument fakturowania jest generowany przez nabywcę i wysyłany do dostawcy. To nabywca również generuje dokumenty korygujące i anulujące. Samofakturowanie znajduje zastosowanie, gdy mamy do czynienia z intensywną współpracą nabywcy z dostawcą, np. firma korzysta z częstych dostaw surowców, komponentów czy towarów od „zaufanych” partnerów. Często bowiem konieczność wprowadzania do systemów IT dużej ilości faktur może stać się wąskim gardłem procesu zaopatrzeniowego.

SFTP

(SSH File Transfer Protocol) - to bezpieczny protokół transmisji plików typu klient-serwer, który można wykorzystać do przesyłania plików (np. stron WWW) na serwer oraz ich pobierania, podobnie jak FTP. SFTP od FTP różni się, przede wszystkim, wyższym bezpieczeństwem połączenia, dzięki szyfrowaniu przesyłanych danych, włącznie z szyfrowaniem hasła dostępowego. Połączenie SFTP obywa się na porcie 22.

TIER 1

bezpośredni dostawca. Tier 1 jest dostawcą podzespołów montowanych bezpośrednio i bez dalszych modyfikacji przez firmę typu OEM (czyli producenta finalnego produktu). Przykładami dostawców Tier 1 mogą być firmy takie jak np. Bosch, Faurecja, TRW, Delphi czy Continental.

TIER 2 

drugi w łańcuchu poddostawca. Tier 2 dostarcza produkty do firmy Tier 1. Mogą to być na przykład producenci mikrokontrolerów, silników krokowych lub plastików, z który składa się podzespół.

TIER 3

łańcuch kończy się na producentach podstawowych surowców, np. stali. Warto także zaznaczyć, że nierzadko zdarza się, że dany producent może dostarczać swoje rozwiązania jednocześnie do odbiorców na różnych poziomach. Przykładowo, firma będąca dostawcą dla OEM i Tier 1, czyni z niej instytucję zarówno typu Tier 1 jak i Tier 2. Z drugiej strony, odbiorcy OEM mogą być w tym samym czasie dostawcą Tier 1 - przykładem mogą być firmy produkujące i dostarczające opony.

TRADACOMS

wczesny standard dla EDI stosowany głównie w brytyjskim sektorze detalicznym. Został wprowadzony w 1982 r. Jako implementacja składni UN / GTDI, jednego z prekursorów EDIFACT, i został utrzymany i rozszerzony przez brytyjskie Stowarzyszenie Numeracji Artykułów.

VDA

(Verband der Automobilindustrie) - Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego. Organizacja powstała w 1901 roku w Eisenach, obecnie z siedzibą w Berlinie, zajmująca się standaryzacją, rozwojem i badaniami z branży motoryzacyjnej. Standardy Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego zyskały w Europie dużą popularność i wymagane są także na rynkach pozaeuropejskich.

VDA4905

komunikat VDA 4905 jest starszym typem komunikatu EDI do wysyłania informacji o harmonogramie planowania. Komunikat jest wysyłany od klienta do dostawcy. Był to standard VDA i niezbędny dokument dla elektronicznych procesów zakupowych w przemyśle motoryzacyjnym i produkcyjnym. Obecnie spuściznę VDA 4905 zastępuje komunikat VDA 4984. Jeszcze dzisiaj wielu producentów OEM z branży motoryzacyjnej i dostawców motoryzacyjnych Tier 1 korzysta z komunikatu VDA4905 lub przynajmniej oferuje go równolegle z nowocześniejszym typem komunikatu VDA 4984.

VDA4913

komunikat powszechnie znany jako Advance Ship Notice (ASN). Jest dokumentem elektronicznej wymiany danych (EDI), który klient otrzymuje od swojego dostawcy jako powiadomienie o spodziewanej dostawie. Plik jest zgodny ze standardami VDA i jest używany przez wielu producentów w branży motoryzacyjnej. Obecnie wersję VDA4913 zastępuje komunikat VDA4987.

VDA4915 

komunikat wysyłany przez klientów do ich dostawców. Komunikat ten jest zgodny ze standardami VDA i stanowi dokument uzupełniający do elektronicznych procesów zakupowych opartych na harmonogramach dostaw, powszechnie stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym. VDA 4915 służy podobnemu celowi jak komunikat EDIFACT DELJIT , jednak VDA 4915 koncentruje się na wymaganiach motoryzacyjnych. Starsza wiadomość VDA 4915 jest poprzednikiem komunikatu VDA 4985 służącego do wymiany informacji o dostawie Just in Time.

VDA4984 

komunikat, który służy do wysyłania informacji o harmonogramie planowania. Komunikat jest wysyłany od klienta do dostawcy. Jest zgodny ze standardami VDA i jest podstawowym dokumentem dla elektronicznych procesów zakupowych w przemyśle wytwórczym i motoryzacyjnym. Jako podstawowy format komunikatu VDA 4984, VDA wybrała format EDIFACT DELFOR. Nowy komunikat VDA 4984 zastępuje starszy komunikat VDA 4905.

VDA4987 

komunikat powszechnie znany jako Advance Ship Notice (ASN). Jest dokumentem wysyłanym przez dostawcę do klienta w celu powiadomienia o spodziewanej dostawie. Plik jest zgodny ze standardami VDA i jest używany przez wielu producentów w branży motoryzacyjnej.

Web EDI 

elektroniczna wymiana danych za pomocą internetowej aplikacji. Jest to sprawny i bezpieczny sposób wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych. Usługa jest dostępna za pośrednictwem zwykłej przeglądarki internetowej. WebEDI to prosta i intuicyjna platforma, która umożliwia wymianę dokumentów w formacie XML, EDIFACT, UBL, CSV, FF lub TX.

X.12

(ANSI X12) - Komunikaty (dokumenty) standardu X12 umożliwiają przesyłanie informacji niezbędnych do realizacji transakcji handlowych. X12 jest głównym standardem w USA;

XML

(eXtensible Mark-up Language) - jest uniwersalnym metajęzykiem, umożliwiającym zapisywanie danych wraz z ich strukturą. Funkcjonalność ta realizowana jest przez użycie znaczników (tagów) oraz ich atrybutów, w których zapisywane są konkretne wartości. Pod tym względem sposób zapisu struktury dokumentu XML-owego zbliżony jest do stosowanego w języku HTML systemu znaczników. Od czasu definicji standardu XML 1.0 w 1998r. obserwuje się jego stale rosnącą popularność, głównie w aplikacjach webowych oraz w zastosowaniach wymiany danych między systemami. Koncepcyjnie XML jest bardzo zbliżony do EDI i w pewnym sensie stanowi jego rozszerzenie. Z racji swojej uniwersalności, umożliwia zarówno obieg danych w ramach systemu jednego przedsiębiorstwa, jak i wielu przedsiębiorstw.

 

Masz pytania? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

sales@editel.pl +48 12 21 32 303

RELACJE INWESTORSKIE

MEDIA

EDIPEDIA

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

BAZA WIEDZY

AKTUALNOŚCI

WEBINARIA

EDITEL Polska S.A.

ul. Dobrego Pasterza 122A
31-416 Kraków 

KRS 0000040306 
REGON 351139980 
NIP 6761598008

KONTAKT

+48 12 21 32 300
info@edison.pl
sales@editel.pl

 

SOCIAL MEDIA

blue fbblue inblue yt

EDITEL Group

Editel Austria GmbH
Editel CZ s.r.o.
Editel SK s.r.o.
Editel Hungary Kft.
Editel Adria d.o.o.

 

 

editel cmyk 800pxedison logo 

PEF logo

 

 

iso


ISO/IEC 27001
ISO 14001:2015 i 9001:2015

 

Peppol